Adirondack High Peaks

 1. Marcy – 5344′
 2. Algonquin – 5114′
 3. Mt. Haystack – 4960′
 4. Mt. Skylight – 4926′
 5. Whiteface – 4867′
 6. Dix Mountain – 4857′
 7. Gray Peak – 4840′
 8. Iroquois Peak – 4840′
 9. Basin Mountain – 4827′
 10. Gothics – 4736′
 11. Mt. Colden – 4714′
 12. Giant Mountain – 4627′
 13. Nippletop – 4620′
 14. Santanoni Peak – 4607′
 15. Mt. Redfield – 4606′
 16. Wright Peak – 4580′
 17. Saddleback Mountain – 4515′
 18. Panther Peak – 4442′
 19. Tabletop – 4427′
 20. Rocky Peak Ridge – 4420′
 21. Macomb Mountain – 4405′
 22. Armstrong Mountain – 4400′
 23. Hough Peak – 4400′
 24. Seward Mountain – 4361′
 25. Mt. Marshall – 4360′
 26. Allen Mountain – 4340′
 27. Big Slide Mountain – 4240′
 28. Esther Mountain – 4240′
 29. Upper Wolfjaw – 4185′
 30. Lower Wolfjaw – 4175′
 31. Street Mountain – 4166′
 32. Phelps Mountain – 4161′
 33. Mt. Donaldson – 4140′
 34. Seymour Mountain – 4120′
 35. Sawteeth – 4100′
 36. Cascade Mountain – 4098′
 37. South Dix – 4060′
 38. Porter Mountain – 4059′
 39. Mt. Colvin – 4057′
 40. Mt. Emmons – 4040′
 41. Dial Mountain – 4020′
 42. Grace Peak – 4012′
 43. Blake – 3960′
 44. Cliff Mountain – 3960′
 45. Nye Moutnain – 3895′
 46. Couchsachraga – 3820′
Advertisements